Kontaktuppgifter


Här ser ni två bilder från katthemmet. Första bilden är i rummet där katterna får gå ut och hälsa på varandra. Den andra bilden är på en av våra boxar, alla boxar är snarlika med ungefär samma inredning. Alla boxar har, förutom matplats och toaletter, klöspelare, stolar, trasmattor och hyllor på olika höjd på väggarna. 


Kontaktuppgifter:
Föreståndaren: kansliet@hittakatten.com

Styrelsen: styrelsen@hittakatten.com

Valberedningen - se längre ner på sidan

Postadress: Djurskyddsföreningen Hitta Katten

Gesällgatan 11, 745 39 Enköping

Org. nr: 817607 - 2075

Karta eniro:  Klicka här

Information om oss

 

Föreningen Hitta Katten startades formellt 2003 av Lars E Lundborg och Kerstin Boman.

Vi är anslutna till Svenska Djurskyddsföreningen och DjurHemsFörbundet.

 

Genom ett nätverk mellan veterinärer, myndigheter och allmänheten kan vi snabbt och seriöst: 

*   omplacera hemlösa, upphittade katter 

*   bedriva kampanjer i syfte att främja katters hälsa t.ex. kastrering, vaccinering, ID-märkning och försäkring

*   erbjuda allmänheten att efterlysa bortsprungna/upphittade katter

 

Vi som sitter i styrelsen är:

Ordförande - Anki Ljung
Vice ordförande - Anna-Carin Jansson 
Ledamot - Maja Pagander

Kassör - Åsa Lyckman

Sekreterare - Emelie Rosendahl

Suppleant - Gösta Grund
Suppleant - Annika Rutanen

Suppleant - Monica Lagerquist


Vill ni komma i kontakt med vår valberedning så når ni dem på:

valberedningen@hittakatten.com