Bli boxfadder!

Nu kan du hjälpa en katt genom att bli boxfadder.

Att bli fadder är ett av flera sätt man kan hjälpa en katt till ett bättre liv. Ditt stöd gör att vi har möjlighet att hjälpa flera katter till nya hem.


Våra boxar är numrerade 1-11. Varje prenumeration kostar 200:-/mån som man sätter in på plusgiro

19 98 41-8.  Skriv ditt namn och adress på inbetalningen och ange att det gäller Boxfadder. Vill du ha ditt namn här på hemsidan, skriv även detta på inbetalningen. Anmäl dig till styrelsen@hittakatten.com


Tack för din gåva!