Bli styrelsemedlem


Är du intresserad av att bli styrelsemedlem  
i Djurskyddsföreningen Hitta Katten?


Som ideell förening är vi beroende av hjälp från våra medlemmar, volontärer och andra människor som vill göra en insats för katterna. För detta behöver föreningen en styrelse.


Vi söker personer som har tidigare erfarenheter av styrelsearbete, gärna från föreningslivet eller via arbetet. Detta är inget krav, viktigaste är att du är intresserad av att hjälpa till. Enda kravet är att du är eller blir medlem i föreningen.


Några frågor ber vi dig att fundera på:

* Har jag möjlighet att lägga ner cirka 3-5 timmar per vecka för styrelsearbete? Ibland kan det bli mer och ibland lite mindre.

* Kan jag avvara några timmar 1 gång i månaden på styrelsemöte?

* Är jag medveten om att som styrelsemedlem är man delansvarig för föreningens drift av katthemmet, den anställda personalen, dess volontärer och att regler/lagar från t, ex Länsstyrelsen och Jordbruksverket följs?


Om du svarat ja på ovanstående frågor tveka inte att kontakta styrelsen för mer information via mail: styrelsen@hittakatten.com. Annars kanske du känner någon som är intresserad?