Planerade evenemang

 

P.g.a. rådande omständigheter med Corona har vi ställt in alla planerade evenemang.Tips på evenemang?


Vet du ett evenemang som det skulle passa för oss att vara med på?


Tipsa oss på kansliet@hittakatten.com

 

Vi är anslutna till Svenska Djurskyddsföreningen och Djurhemsförbundet.
Hemsidan uppdaterades senast 01-06-2020

Postgiro: 19 98 41-8
Bankgiro: 5480-0396
Swish: 1232 696 557